Testovanie služby ithinktoday.com

Služba ithinktoday.com umožňuje vkladať ankety, kvízy a súťaž fotiek na akýkoľvek web. V dnešnej dobe interakcie umožňuje pýtať sa rôzne otázky, robiť prieskumy, skúšať znalosti, alebo nechať súťažiť medzi rôznymi fotkami.

Ankety

Prvou funkciou je anketa. Tento formát sa pýta návštevníkov webu na ich názor k danej otázke, alebo sérií otázok.

Module ITT: Cestovateľský prieskum

Kvízy

Ďalšou funkciou je kvíz. Kvízom je možné gamifikovať aktivitu na stránkach, odpovede sa vyhodnocujú a na záver získate skóre.

Súboj fotiek

Poslednou funkciou je súboj fotiek. Návštevník má možnosť zvoliť svojeho víťaza, či ide o obľúbený film, auto, jedlo, alebo iné možnosti.